loomyacenter.com (Wenczel László egyéni vállalkozó): A loomyacenter.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szállítás időpontjáról, a békéltető testületi eljárásról,hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, valamint a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: loomyacenter.com (Wenczel László egyéni vállalkozó)
Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29. A Ü1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: http://loomyacenter.com/hu/
Vállalkozás közismert neve:
loomyacenter.com (Wenczel László egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A loomyacenter.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szállítás időpontjáról, a békéltető testületi eljárásról,hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, valamint a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.14. - 2020.09.14.
Határozat száma:
BP/FOGY/1975-5/2017.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bek. h), j), m), n), v) w) pont, 15. § (1), 18. §, 20. § (1), (2) a), b), (3), 22. § (1) a, b) 23.§ (1), (3), 24.§ (1), (2), Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 2001. évi CVIII. törvény 4. § b), d), f), h), 5. § (1), (2) a) b), c) d), 6. § (1), (2), Fttv. 3. § (5) bek., 7. § (1), 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b), 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont