hu1.hairase.com (XAPYRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A hu1.hairase.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról. A terméknek olyan hatást tulajdonított, mely nem bizonyított.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hu1.hairase.com (XAPYRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 1. em. 416
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-272499
Adószám: 25392056-2-42
Honlapjának elérhetősége: hu1.hairase.com
Vállalkozás közismert neve:
hu1.hairase.com (XAPYRO Kft.)
Ügy tárgya:
A hu1.hairase.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról. A terméknek olyan hatást tulajdonított, mely nem bizonyított.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.20. - 2021.03.20.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/4487-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), j), k), l), m), n), v) w) pont, 15. § (1), 18. §, 20. § (1), (2) a), b), (3), 22. § (1) a), b) (3), 23. § (1),(3), 24. § (1),(2), 25. §, 26. § (1); 2001. évi CVIII. törvény 4. § a), b), c), d), f), h), 5. § (1), (2) b), c), d), 6.§ (1), (2); Fttv. 3. § (5) bek., 6. § ba), bj), bg), i), 7. § (1), 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b); 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont