instantlyranctalanito.hu (PRIMAX Partner 09 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az instantlyranctalanito.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jogról, panaszkezelési módról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: instantlyranctalanito.hu (PRIMAX Partner 09 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1068 Budapest, Király utca 80.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-952787
Adószám: 14617001-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.instantlyranctalanito.hu
Vállalkozás közismert neve:
instantlyranctalanito.hu (PRIMAX Partner 09 Kft.)
Ügy tárgya:
Az instantlyranctalanito.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jogról, panaszkezelési módról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.09.24. - 2020.09.24.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2393-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés. h), h), k), m), n), v) w) pont, 15. § (1), 20. § (1), (2) a), b), (3), 22. § (1) a), b) (3), 23. § (1),(3), 24. §, 25. §, 26. § (1); 2001. évi CVIII. törvény 4. § a), b), c), d), f), h), 5. § (1), (2) b), c), d), 6.§ (1), (2);Fttv. 3. § (5) bek., 6. § ba), be), i), 7. § (1); 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b);524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont