shopnaturenow.com/36/mirapatches-tox/gps (Pro Spedition LTD): A shopnaturenow.com/36/mirapatches-tox/gps/ webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az áru tényleges ellenértékéről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: shopnaturenow.com/36/mirapatches-tox/gps (Pro Spedition LTD)
Székhely: Suite 4, Gibro House, 4 Giro’s Passage, Gibraltar
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.shopnaturenow.com/36/mirapatches-tox/gps/
Vállalkozás közismert neve:
shopnaturenow.com/36/mirapatches-tox/gps (Pro Spedition LTD)
Ügy tárgya:
A shopnaturenow.com/36/mirapatches-tox/gps/ webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az áru tényleges ellenértékéről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.05. - 2020.10.05.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1977-4/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Kr 11. § (1) bek. a), h), k), l), m), n), v) w) pont, 15. § (1), 18. § 20. § (1) (2) a), b), (3), 22. § (1) a, b) 23.§ (1), (3), 24.§ (1), (2), 25. §; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bek.; 2001. évi CVIII. törvény 4. § a), b), c), d), f), h), 5. § (1), (2)a) b), c) d), 6. § (2); Fttv. 3. § (5) bek., 6. § (1) i.), 7. §; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b);524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont