mylitee.com (Smoking Acc. International Korlátolt Felelősségű Társaság): A mylitee.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mylitee.com (Smoking Acc. International Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 8.
Telefonszám: +3670/6244460
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-027125
Adószám: 25340066-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.mylitee.com
Vállalkozás közismert neve:
mylitee.com (Smoking Acc. International Kft.)
Ügy tárgya:
A mylitee.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, az online vitarendezésről, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.29. - 2020.10.29.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00716-0002/2018. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m). n), i), h), v), w), pont; 524/201EU rendelet 14. cikk; Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont