ora-oras.hu (Csapó Balázs egyéni vállalkozó): Az ora-oras.hu webáruáz nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szezrődés visszaigazolásáról, alakiságáról, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ora-oras.hu (Csapó Balázs egyéni vállalkozó)
Székhely: 9086 Töltéstava, Jókai u. 6.
Telefonszám: +36 96 328-399
Nyilvántartási szám: 497313
Cégjegyzékszám:
Adószám: 47047510228
Honlapjának elérhetősége: www.ora-oras.hu
Vállalkozás közismert neve:
ora-oras.hu (Csapó Balázs egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ora-oras.hu webáruáz nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szezrődés visszaigazolásáról, alakiságáról, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az illetékes békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.29. - 2020.10.29.
Határozat száma:
GY-02/FO/00381-03/2018. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § a), b), c) pont, 5. § (19 bekezdés, 5. § (2) bekezdés b) pontja, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 20. § (2), (3) bekezdés, 22. § (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés; 24. § (1) bekezdés, 25. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont