lezermix.hu (LÉZER-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A lezermix.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat szerződés visszaigazolásáról, a szerződés tárgyáról és teljesítéséről, a panaszkezelési módról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról, a kellékszavatosságról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lezermix.hu (LÉZER-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 2.
Telefonszám: +36 52 411‑550
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-001399
Adószám: 10701324-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.lezermix.hu
Vállalkozás közismert neve:
lezermix.hu (LÉZER-MIX KFT.)
Ügy tárgya:
A lezermix.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat szerződés visszaigazolásáról, a szerződés tárgyáról és teljesítéséről, a panaszkezelési módról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról, a kellékszavatosságról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.10.30. - 2020.10.30.
Határozat száma:
HB/03-FVO/00483-002/2018. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet h), m), n), v), w), i) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont