diamondriver.hu (DIAMOND RIVER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A diamondriver.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: diamondriver.hu (DIAMOND RIVER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 6. 8533/A/4.
Telefonszám: +36-70/621-9889
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-024809
Adószám: 24387925-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.diamondriver.hu
Vállalkozás közismert neve:
diamondriver.hu (DIAMOND RIVER Kft.)
Ügy tárgya:
A diamondriver.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.07. - 2020.11.07.
Határozat száma:
HB/03-FVO/00715-002/2018. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n), i), v) pont; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont