orabirodalom.hu (JELENIDŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az orabirodalom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: orabirodalom.hu (JELENIDŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány utca 22.
Telefonszám: 52-517-700
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-009831
Adószám: 13079291-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.orabirodalom.hu
Vállalkozás közismert neve:
orabirodalom.hu (JELENIDŐ Kft.)
Ügy tárgya:
Az orabirodalom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.03.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.07. - 2020.11.07.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00173-2/2018. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
524/2013/EU rendelet 14. cikk; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet h), w), v), t), u) pont; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont