kutyabolt.eu (Kopornai András Tamás egyéni vállalkozó): A kutyabolt.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kutyabolt.eu (Kopornai András Tamás egyéni vállalkozó)
Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Bem u. 76.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.kutyabolt.eu
Vállalkozás közismert neve:
kutyabolt.eu (Kopornai András Tamás egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kutyabolt.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.04.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.07. - 2020.11.07.
Határozat száma:
HB/03-FVO/00301-002/2018. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), w), v), m), n), i) pontja; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja; 524/2013/EU rendelet
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont