gyari.hu(B&D CAR Korlátolt Felelősségű Társaság): A gyari.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a cégjegyzékszámáról,címéről; a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhely szolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről; a visszaigazolásról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről; a szerződés alakiságáról, fizetési kötelezettségvállalásról; a szállítási költségekről; az elállásról, a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezésről; a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gyari.hu(B&D CAR Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6763 Szatymaz, IV. Körzet Tanya 48/B.
Telefonszám: +36302668131
Nyilvántartási szám: ----------------
Cégjegyzékszám: 06-09-016588
Adószám: 23114317-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.gyari.hu
Vállalkozás közismert neve:
gyari.hu(B&D CAR Kft.)
Ügy tárgya:
A gyari.hu webáruház nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a cégjegyzékszámáról,címéről; a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhely szolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről; a visszaigazolásról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről; a szerződés alakiságáról, fizetési kötelezettségvállalásról; a szállítási költségekről; az elállásról, a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezésről; a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.08. - 2020.11.08.
Határozat száma:
CS-06O/01/00368-12/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d), e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 20. § (1), (2), (3), bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (2), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 29. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés c), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2), (7) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdés, 17/A. § (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), b), c), d) pont, 6:157. § (1) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1), (2) bekezdés, 6:160. §, 6:163. § (2) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés, 6:168. § (1), (3) bekezdés, 6:169. § (2) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 1. § (1), (2), (3) bekezdés, 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 6. § (1), (2) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont