adryfashion.hu(A és T Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az adryfashion.hu weboldal nem megfelelően adott tájékoztatást az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, az elállási jogról, a szállításról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: adryfashion.hu(A és T Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5000 Szolnok, Tófenék út 11.
Telefonszám: +36 30/604-8366
Nyilvántartási szám: ---------------------
Cégjegyzékszám: 16-09-011575
Adószám: 14985601-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.adryfashion.hu
Vállalkozás közismert neve:
adryfashion.hu(A és T Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
Az adryfashion.hu weboldal nem megfelelően adott tájékoztatást az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, az elállási jogról, a szállításról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.11.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.09. - 2020.11.09.
Határozat száma:
JN/07/001/00575-5/2018 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), v) pontját; az Fttv. 3. § (1), (5) bekezdéseit; az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontját; Fogyasztói online vitarendezési irányelv 14. cikkének (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont