ronabike.hu(BIKE-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)): A ronabike.hu webáruház nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének (szolgáltató beazonosíthatósága, szerződéskötés feltételei, szerződés technikai feltételei, panaszkezelés, szavatosság-jótállás, elállási jog, szállítási feltételek)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ronabike.hu(BIKE-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság))
Székhely: 8200 Veszprém, Petőfi utca 2.
Telefonszám: +36 88/787-923
Nyilvántartási szám: --------------------
Cégjegyzékszám: 19-09-511148
Adószám: 14621042-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.ronabike.hu
Vállalkozás közismert neve:
ronabike.hu(BIKE-LAND Kft.)
Ügy tárgya:
A ronabike.hu webáruház nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének (szolgáltató beazonosíthatósága, szerződéskötés feltételei, szerződés technikai feltételei, panaszkezelés, szavatosság-jótállás, elállási jog, szállítási feltételek)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.09. - 2020.11.09.
Határozat száma:
VE-09/01/00327-0008/2018. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d), h) pont, 5.§ (2) bekezdés, a-d) pontok, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bekezdés e) h) i) m) n) v) w) pont, 15.§ (2) bekezdés, 18.§ a) pont, 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés, Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés, 151/2003. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont