tiszacipo.hu(CLASH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A tiszacipő.hu webáruház nem nyújtott teljeskörű tájékoztatást a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a visszaigazolásról, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületekről,a fizetési kötelezettség vállalásról, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tiszacipo.hu(CLASH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 9/B.
Telefonszám: +36 (20) 269 66 46
Nyilvántartási szám: ---------------------------
Cégjegyzékszám: 14-09-303122
Adószám: 11486794-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.tiszacipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
tiszacipo.hu(CLASH Kft.)
Ügy tárgya:
A tiszacipő.hu webáruház nem nyújtott teljeskörű tájékoztatást a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, a visszaigazolásról, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületekről,a fizetési kötelezettség vállalásról, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, valamint az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.09. - 2020.11.09.
Határozat száma:
SO-04O/FOGY/00184-0003/2018.(Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv.) 4. § -h) , 2. § l) pont lc) A 2. § l) pont lc) alpontja Ektv. 5. § (2) bekezdése Fttv. 3. § (5) bekezdés 1. § (4) vagy (5) bekezdése Az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) 7. § (1) bekezdése 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése a) b) c) d) c) e) f) g) h) i) a 20. § (különösen a 22. §-ban foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról;j) k) 13. § l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) 15. § (1) bekezdés (2) bekezdés 18. § a 11. § (1) bekezdés 20. § (1) bekezdése A (2) bekezdés a) aa) ab) ac) ad) b) (3) bekezdés 22. § (1) 2) (3) (4)bekezdés 23. § (1) (2) (3) bekezdése 4. § (1) bekezdés25. § A 29. § (1) bekezdés a) b) c)d) e) f) g) h) - i) j) k) l) m) Fgytv. 17/A. § (1) bekezdésa) (b) c) d) (1a) bekezdésA (2) bekezdés (3)a) b) (6) (8) bekezdés ;524/2013/EU rendelet 14. cikke az alábbiakat írja elő:(1) (2) Fgytv. 29. § (11) bekezdés; Fgytv. 47. § (1) és (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont