olcsokutyaruha.hu(DOGLIKE Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság): Az olcsokutyaruha.hu webáruház nem adott teljeskörű tájékoztatást a regisztráló hatóság nevéről, a tárhely-szolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségiről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a békéltető testületről, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: olcsokutyaruha.hu(DOGLIKE Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7693 Pécs, Nádas dűlő 2.
Telefonszám: +36 20/264-9638
Nyilvántartási szám: --------------------
Cégjegyzékszám: 02-06-072127
Adószám: 21965911-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.olcsokutyaruha.hu
Vállalkozás közismert neve:
olcsokutyaruha.hu(DOGLIKE Bt.)
Ügy tárgya:
Az olcsokutyaruha.hu webáruház nem adott teljeskörű tájékoztatást a regisztráló hatóság nevéről, a tárhely-szolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségiről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a békéltető testületről, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.10. - 2020.11.10.
Határozat száma:
BA-04/001/00232-3/2018 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdését, Fttv. 3.§ (1) bekezdését., 6.§ (1) bek. i) pontját, 7.§ (1) bekezdését, Korm. rendelet 11.§ (1) bek. h), i), m) pontjait; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdését.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont