videkszive.hu (KURIS PÉTER egyéni vállalkozó): A videkszive.hu weboldal nem adott teljeskörű tájékoztatást a nyilvántartásba bejegyző hatóságról, nyilvántartásba vételi számáról, a tárhely szolgáltatóról, az egységárról, az adatbeviteli hibák kijavításához biztosított eszközökről, a szerződés visszaigazolásáról, alakiságáról, a panaszkezelés módjáról a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: videkszive.hu (KURIS PÉTER egyéni vállalkozó)
Székhely: 3170 SZÉCSÉNY HAYNALD ÚT 29.
Telefonszám: ---------------
Nyilvántartási szám: 16716796
Cégjegyzékszám: ---------------
Adószám: 65617975232
Honlapjának elérhetősége: www.videkszive.hu
Vállalkozás közismert neve:
videkszive.hu (KURIS PÉTER egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A videkszive.hu weboldal nem adott teljeskörű tájékoztatást a nyilvántartásba bejegyző hatóságról, nyilvántartásba vételi számáról, a tárhely szolgáltatóról, az egységárról, az adatbeviteli hibák kijavításához biztosított eszközökről, a szerződés visszaigazolásáról, alakiságáról, a panaszkezelés módjáról a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.12. - 2020.11.12.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00346-0005/2018 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. tv. 4.§ d), h), 5. § (2) bekezdés b), c) pontja, Fgytv. 14. § (1) bekezdés, a 4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § a), b) pont, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont, 18. § a) pont, 20. § (3) bekezdésében, valamint Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont, i) pont, valamint 7. § (1) és (3) bekezdés b) ponta 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) és (5) bekezdésében írt rendelkezések.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont