klubmediapecs.hu("MICROHM" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A klubmediapecs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a társaságot regisztráló hatóság megnevezéséről, a szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platform elektronikus linkjéről, arról, hogy jogviták rendezésére használható, továbbá az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: klubmediapecs.hu("MICROHM" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 46
Telefonszám: +36 72 326-026
Nyilvántartási szám: ------------------
Cégjegyzékszám: 02-09-080525
Adószám: 24775953-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.klubmediapecs.hu
Vállalkozás közismert neve:
klubmediapecs.hu ("MICROHM" Kft. )
Ügy tárgya:
A klubmediapecs.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a társaságot regisztráló hatóság megnevezéséről, a szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, az online vitarendezési platform elektronikus linkjéről, arról, hogy jogviták rendezésére használható, továbbá az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott tartalmú nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.02.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.13. - 2020.11.13.
Határozat száma:
BA/001/00033-2/2018 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés, Ektv. 4.§ d) pontját; 5.§ (2) bekezdés b), pontját; Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i) pontját; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont