shop.elizabethnardo.hu ( NÉMETH ERZSÉBET egyéni vállalkozó) : A shop.elizabethnardo.hu webáruház nem adott teljeskörű tájékoztatást a vállalkozót regisztráló hatóság nevéről, regisztrációs számáról, a tárhely-szolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a kiszállítás várható idejéről, a szállítási díj tényleges (bruttó) áráról, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: shop.elizabethnardo.hu ( NÉMETH ERZSÉBET egyéni vállalkozó)
Székhely: 7635 PÉCS CSERFA UTCA 6.
Telefonszám: +36 72/327-090
Nyilvántartási szám: 5542341
Cégjegyzékszám: --------------------------
Adószám: 43263396222
Honlapjának elérhetősége: www.shop.elizabethnardo.hu
Vállalkozás közismert neve:
shop.elizabethnardo.hu ( NÉMETH ERZSÉBET egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A shop.elizabethnardo.hu webáruház nem adott teljeskörű tájékoztatást a vállalkozót regisztráló hatóság nevéről, regisztrációs számáról, a tárhely-szolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a kiszállítás várható idejéről, a szállítási díj tényleges (bruttó) áráról, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.13. - 2020.11.13.
Határozat száma:
BA-04/001/00143-8/2018 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§ (5) bekezdés, 29.§ (11) bekezdés, Fttv. 3.§ (5) bekezdés, Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a), h), i), m), v), w) pontjai; 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)- (2) bekezdés, Ektv. 4.§ d), h) pontjai, 5.§ (2) bekezdés b) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont