mycholesterollevel.com (Cholestifin LLC): A mycholesterollevel.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, az online vitarendezésről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mycholesterollevel.com (Cholestifin LLC)
Székhely: 626 RexCorp Plaza Uniondale, New York, 11556, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.mycholesterollevel.com
Vállalkozás közismert neve:
mycholesterollevel.com (Cholestifin LLC)
Ügy tárgya:
A mycholesterollevel.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, az online vitarendezésről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2907-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), k), m), n), v), w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b), (3) bekezdés , 23.§ (1) - (3) bekezdése, 24.§ (1), (2) bekezdés , 25. §, 26. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (8), 14. § (5) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (2) bekezdés a), b), c) d), 6. § (1), (2), Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) i), 7. § (1); 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b);524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont