easyquitteronline.com (RealQuit LLC): Az easyquitteronline.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: easyquitteronline.com (RealQuit LLC)
Székhely: 1120 20th street, Washington DC, 20036, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.easyquitteronline.com
Vállalkozás közismert neve:
easyquitteronline.com (RealQuit LLC)
Ügy tárgya:
Az easyquitteronline.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termék egységáráról, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1221-3/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), k), l), m), n) v) w) pont, 15. § (1) bekezdés 18. §, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1) a, (3), 23.§ (1), (3), 24.§ (1), 25. §; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), f), h), 5. § (2) (a) b), c) d), 6. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bg), i.), 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b);524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont