lingintelligence.com (Online Stores p. z.o.o.): A lingintelligence.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lingintelligence.com (Online Stores p. z.o.o.)
Székhely: ul. Warynskiego, 15-461 Bialystok, Poland
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.lingintelligence.com
Vállalkozás közismert neve:
lingintelligence.com (Online Stores p. z.o.o.)
Ügy tárgya:
A lingintelligence.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1773-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), t), u), v), w) pont, 15. § (1), 18. §, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1) a), b), (3), 23.§ (1), (3), 24.§ (1), (2), 25. §, 26. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h) pont, 5. § (2) a), b), c) d) pont, 6. § (1), (2) bekezdés, Fttv. 3. § (5) bekezdés 6. § (1) bekezdés i) pont; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) bekezdés, 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont