mybunionfix.com (Valgorect LLC): A mybunionfix.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mybunionfix.com (Valgorect LLC)
Székhely: 20 S Third Street, Columbus Ohio, 43215, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.mybunionfix.com
Vállalkozás közismert neve:
mybunionfix.com (Valgorect LLC)
Ügy tárgya:
A mybunionfix.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, az online vitarendezésről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2670-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), l), m), n) v) w) pont, 15. § (1) bekezdés, 18. §, 20. § (1), (2) bekezdés a, b pont, (3) bekezdés, 22. § (1) a, b, pont (3) bekezdés , 23.§ (1), (3) bekezdés, 24.§ (1),(2) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) d) pont, 6. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) ba), bj), bg), i.) pont, 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b), 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont