myshapefactor.com (Lypofit Duo LLC): A myshapefactor.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adószámáról, cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: myshapefactor.com (Lypofit Duo LLC)
Székhely: 325 N St. Paul Street, Dallas, Texas, USA, 75201
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.myshapefactor.com
Vállalkozás közismert neve:
myshapefactor.com (Lypofit Duo LLC)
Ügy tárgya:
A myshapefactor.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adószámáról, cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2669-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), j), k), m), n) v) w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b), (3) pont, 23.§ (1), (3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) d) pont, 6. § (2) bekezdés, Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont