sportwebshop.net (Sportwebshop Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A sportwebshop.net webáruház nem adott teljeskörű tájékoztatást a tárhely szolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sportwebshop.net (Sportwebshop Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7623 Pécs, Garay János utca 32. c. ép.
Telefonszám: [+36 70 627-6140
Nyilvántartási szám: -------------------
Cégjegyzékszám: 02-09-081272
Adószám: 25084319-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.sportwebshop.net
Vállalkozás közismert neve:
sportwebshop.net (Sportwebshop Kft.)
Ügy tárgya:
A sportwebshop.net webáruház nem adott teljeskörű tájékoztatást a tárhely szolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
BA-04/001/212-3/2018 ( Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pontját, 5.§ (2) bekezdés a), c) pontjait; Fgytv. 29.§ (11) bekezdését; Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a), i), m), v), w) pontjait; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdését.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont