hasznosholmik.eu (Tarai-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A hasznosholmik.eu webáruház nem ad teljeskörű tájékoztatást a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, a fizetési kötelezettség vállalásáról, kiszállítási határidőről, a szállítási költségről , a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hasznosholmik.eu (Tarai-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Csiky Sándor utca 11. 5. em. 9.
Telefonszám: +36 30 298 8948
Nyilvántartási szám: ------------------
Cégjegyzékszám: 10-09-036667
Adószám: 26238401-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.hasznosholmik.eu
Vállalkozás közismert neve:
hasznosholmik.eu (Tarai-Kereskedelmi Kft )
Ügy tárgya:
A hasznosholmik.eu webáruház nem ad teljeskörű tájékoztatást a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, a fizetési kötelezettség vállalásáról, kiszállítási határidőről, a szállítási költségről , a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a békéltető testületről, termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.05.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.14. - 2020.11.14.
Határozat száma:
HE/02/FOGY/00224-0002/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a)-b), d), f) és h) pontjai, az 5. § (2) b)-d) pontjai, az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése g) és i) pontja és a 7. § (1) bekezdése, a 45/2014. Korm. r. 11. § (1) bekezdés b)-c), e), h)-i), m)-n) és v)-w) pontjai, 15. § (1) bekezdése, valamint az 524/2013/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont