laptopwebbolt.hu ("KLICK- COMPUTER" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.laptopwebbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, a visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, a jótállási, szavatossági jogokról, valamint az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: laptopwebbolt.hu ("KLICK- COMPUTER" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3530 Miskolc, Megyesalja út 93.
Telefonszám: -------------
Nyilvántartási szám: -----------------------
Cégjegyzékszám: 05-09-005283
Adószám: 11442529-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.laptopwebbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
laptopwebbolt.hu ("KLICK-COMPUTER" Kft.)
Ügy tárgya:
A www.laptopwebbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, a visszaigazolásról, a szerződés alakiságáról, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, a jótállási, szavatossági jogokról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.11.16. - 2020.11.16.
Határozat száma:
BO-08/FO/00164-0006/2018. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja és 5. § (2) bekezdésének a)-d) pontjai,45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h), i), m), v), w pontjai 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja, 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont