naturamed.hu (SAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A naturamed.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, az elállási jogról, kellékszavatosságról, jótállásról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: naturamed.hu (SAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1162 Budapest, Cserhida u 8.
Telefonszám: +36 - 1 - 432 - 3232
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-078272
Adószám: 10585601-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.naturamed.hu
Vállalkozás közismert neve:
naturamed.hu (SAX Kft.)
Ügy tárgya:
A naturamed.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, az elállási jogról, kellékszavatosságról, jótállásról, a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.11.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.12.06. - 2020.12.06.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2131-9/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n), w) pont, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1), (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b) pont, (3) bekezdés, 25. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (5) bekezdés, 17/A. § (8) bekezdés, Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés c), d) pont, 6. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bj, bg alpont, i) pont; 7. §; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont