varikosette.com/hu (SIA EU TRADING DEALS): A varikosette.com/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: varikosette.com/hu (SIA EU TRADING DEALS)
Székhely: www.varikosette.com/hu
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.varikosette.com/hu
Vállalkozás közismert neve:
varikosette.com/hu (SIA EU TRADING DEALS)
Ügy tárgya:
A varikosette.com/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.12.06. - 2020.12.06.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1228-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), l), v), w) pont, 15. § (1) bekezdés, 18. §, 20. § (1), (2) bekezdés a), b) pont, (3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b) pont, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; Ektv. 4. § a), b), c), d), f), h) pont, 5. § (1), (2) a), b), c), d), 6. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bj), bg), i) pont, 7. §; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont