varimaximproove.com (Varimax LLC): A varimaximproove.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a termék lényeges tulajdonságairól, az egységárról, a kiszállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: varimaximproove.com (Varimax LLC)
Székhely: 155 North Wacker Drive Suite 4250, Chicago, IL, 60606, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: http://varimaximproove.com/product/m
Vállalkozás közismert neve:
varimaximproove.com (Varimax LLC)
Ügy tárgya:
A varimaximproove.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a termék lényeges tulajdonságairól, az egységárról, a kiszállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.11.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.12.06. - 2020.12.06.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2908-6/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), t), u)m v), w) pon, 15. § (1) bekezdés, 18. § 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés a), b), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés, Fgytv. 17/A § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; Ektv. 4. § c), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés ba), bj), bg), i) pont; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont