hu.forskolinactive.com (Forskolin Active LLC): A hu.forskolinactive.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szállítás költségeiről, feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hu.forskolinactive.com (Forskolin Active LLC)
Székhely: 2044 N Milwaukee, Ave Chicago, IL 60647, USA
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.hu.forskolinactive.com
Vállalkozás közismert neve:
hu.forskolinactive.com (Forskolin Active LLC)
Ügy tárgya:
A hu.forskolinactive.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szállítás költségeiről, feltételeiről, a panaszkezelési módról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.12.13. - 2020.12.13.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/2666-5/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Kor. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), l), m), n), v) w) pont, 20. § (1) (3) bekezdés, 22. § (1) a, b, (3) bekezdés, 23.§ (1), (3), 24. § (1), 25. §; Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), f), h), 5. § (2) bekezdés b), c) d), 6. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bek., 6. § (1) i), 7. §; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b); 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont