tropus-szeged.hu (SZÉLL MAGDOLNA ERZSÉBET egyéni válalkozó) : A tropus-szeged.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről; a tárhely szolgáltatóról; a visszaigazolásról; a szerződés alakiságáról; a fizetési kötelezettség vállalásról; az elállási jogról; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; valamint a békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tropus-szeged.hu (SZÉLL MAGDOLNA ERZSÉBET egyéni válalkozó)
Székhely: 6726 SZEGED VEDRES UTCA 13.
Telefonszám: +36-62-435-996
Nyilvántartási szám: 2694183
Cégjegyzékszám: -------------------------
Adószám: 45653621226
Honlapjának elérhetősége: www.tropus-szeged.hu
Vállalkozás közismert neve:
tropus-szeged.hu (SZÉLL MAGDOLNA ERZSÉBET egyéni válalkozó)
Ügy tárgya:
A tropus-szeged.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről; a tárhely szolgáltatóról; a visszaigazolásról; a szerződés alakiságáról; a fizetési kötelezettség vállalásról; az elállási jogról; a panaszkezelési módjáról; az online vitarendezési lehetőségről; valamint a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.12.27. - 2020.12.27.
Határozat száma:
CS-06O/01/00637-10/2018. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), m), v), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont