szonyegplaza.hu(Sz&V Immobiliare Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság): A szonyegplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégnévről; a cégjegyzékszámról; az adószámról; a tárhely szolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről; a szerződés alakiságáról; a fizetés-, szállítás feltételeiről; a panaszkezelés módjáról; az elállási jogról; az online vitarendezési lehetőségről; valamint a békéltető testületről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szonyegplaza.hu(Sz&V Immobiliare Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 5-7.
Telefonszám: +36 20/480-7373
Nyilvántartási szám: ---------------------
Cégjegyzékszám: 01-09-332056
Adószám: 26121635-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.szonyegplaza.hu
Vállalkozás közismert neve:
szonyegplaza.hu(Sz&V Immobiliare Kft.)
Ügy tárgya:
A szonyegplaza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégnévről; a cégjegyzékszámról; az adószámról; a tárhely szolgáltatóról, a nyilvántartásba vevő szervről; a szerződés alakiságáról; a fizetés-, szállítás feltételeiről; a panaszkezelés módjáról; az elállási jogról; az online vitarendezési lehetőségről; valamint a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.12.27. - 2020.12.27.
Határozat száma:
BO-08/FO/00187-00018/2018. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § a), b), d), f), h) pontjaiban és 5. § (2) bekezdésének b) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének b), c), d), e), h), i), m), v), w pontjai; 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés c), i), g) pontjaiban és 7. § (1) bekezdés; Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont