hu.therevomuscle.com (Shaldon Business Invetiv): A hu.therevomuscle.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az értékesítő vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a termék lényeges tulajdonságairól, a fizetési módokról, a szállítási költségeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hu.therevomuscle.com (Shaldon Business Invetiv)
Székhely: Strapes 3. Riga, LV-1073, Latvia
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.hu.therevomuscle.com
Vállalkozás közismert neve:
hu.therevomuscle.com (Shaldon Business InvetivÍ)
Ügy tárgya:
A hu.therevomuscle.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az értékesítő vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a termék lényeges tulajdonságairól, a fizetési módokról, a szállítási költségeiről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.08.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.02. - 2021.01.02.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1981-2/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), j), k), l), m), n), v) w) pont, 15. § (1), 18. § 20. § (1) (2) a), b), (3), 22. § (1) a), b), 23.§ (1), (3), 24.§ (1), (2), 25. §, 26. § (1); Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés, 14. § (5) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 4. § b), c), d), f), h), 5. § (1), (2) a) b), c) d), 6. § (1), (2); Fttv. 3. § (5) bekezdés., 7. §; 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b); 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont