oryxfegyver.hu (ORYX Vadász Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): Az oryxfegyver.hu webáruház nem tájékoztatta teljes körűen előzetesen a vásárlókat a szolgálató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: oryxfegyver.hu (ORYX Vadász Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 86.
Telefonszám: +36 22 504 835
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 22041531-2-07
Adószám: 22041531-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.oryxfegyver.hu
Vállalkozás közismert neve:
oryxfegyver.hu (ORYX Vadász Bt.)
Ügy tárgya:
Az oryxfegyver.hu webáruház nem tájékoztatta teljes körűen előzetesen a vásárlókat a szolgálató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.07. - 2021.01.07.
Határozat száma:
FE-08/FO/00518-0004/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), v) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 22. §; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (19 bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont