ccv.hu (Budai Gizella egyéni vállalkozó): A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, azokról a vállalkozásokról, akik nevében eljár. Hiányos tájékoztatást adott a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról. Megtévesztő tájékoztatást adott a szállítási időről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ccv.hu (Budai Gizella egyéni vállalkozó)
Székhely: 2216 Bénye, Fő út 19.
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: 34484087
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 66376004133
Honlapjának elérhetősége: www.ccv.hu
Vállalkozás közismert neve:
ccv.hu (Budai Gizella egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, azokról a vállalkozásokról, akik nevében eljár. Hiányos tájékoztatást adott a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról. Megtévesztő tájékoztatást adott a szállítási időről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.24. - 2021.01.24.
Határozat száma:
VE-09/01/00636-0008/2018. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés a-d) pont, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. 11. § (1) bekezdés a) c) h) w) pont, 15. § (2) bekezdés, Fttv. 3. § (1), 6. § (1) b) be),(5) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, (3) b) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont