propharmatech.hu (PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket Gyártó, Forgalmazó, Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság): A propharmatech.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a panaszkezelés módjáról, békéltető testületről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: propharmatech.hu (PROPHARMATECH Kozmetikai, Egészségügyi Termékeket Gyártó, Forgalmazó, Egészségügyi és Műszaki Kutató-fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Kertalja u. 32.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 10-09-026980
Adószám: 13715577-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.propharmatech.hu
Vállalkozás közismert neve:
propharmatech.hu (PROPHARMATECH Kft.)
Ügy tárgya:
A propharmatech.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a panaszkezelés módjáról, békéltető testületről, online vitarendezésről, kellékszavatosságról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.29. - 2021.01.29.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00557-0003/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h)-j), l)-m) és v)-w) pontjai, 15. § (1)-(2) bekezdése, az Ektv. 4. § d) és h) pontjai, 5. § (2) bekezdés b) és d) pontjai, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, valamint az Fttv. 3. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont