papirirodaszer.hu (Czéh László egyéni vállalkozó): A papirirodaszer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: papirirodaszer.hu (Czéh László egyéni vállalkozó)
Székhely: 3326 Ostoros, Hunyadi Mátyás út 111.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 3307409
Cégjegyzékszám:
Adószám: 72651599230
Honlapjának elérhetősége: www.papirirodaszer.hu
Vállalkozás közismert neve:
papirirodaszer.hu (Czéh László egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A papirirodaszer.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.29. - 2021.01.29.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00266-0005/2018. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
az Fttv. 3. § (1) bekezdése és a 7. § (1) bekezdése, a 45/2014. Korm. r. 11. § (1) bekezdés e), i), m), n) ,v), w) pontjai, az Ektv. 4. § d), h) pontja, és az 5. § (2) bekezdése a) és c) pontja, és az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont