puma.isport.hu (E-COMMERCE BROTHERS Korlátolt Felelősségű Társaság): A puma.isport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: puma.isport.hu (E-COMMERCE BROTHERS Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Thököly utca 48. fszt.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-109759
Adószám: 22914059-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.puma.isport.hu
Vállalkozás közismert neve:
puma.isport.hu (E-COMMERCE BROTHERS Kft.)
Ügy tárgya:
A puma.isport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.01.30. - 2021.01.30.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/247-3/2018. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), m)? v), w) pontja; Fttv. 3. §, 6. § (1) i) pont; 7. § (1)-(2) bekezdés, melléklet 10. pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont