virde.hu (VIRDE HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A virde.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az egységárakról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületekről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: virde.hu (VIRDE HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2900 Komárom, Arany János utca 17.
Telefonszám: 30/281-9353
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11-09-013176
Adószám: 14135521-2-11
Honlapjának elérhetősége: www.virde.hu
Vállalkozás közismert neve:
virde.hu (VIRDE HUNGÁRIA Kft.)
Ügy tárgya:
A virde.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az egységárakról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületekről, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.07.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.02.12. - 2021.02.12.
Határozat száma:
KE-06/001/00180-0010/2018. (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdése; Ektv. 5. § (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), l), v), w) pontjai; 15. § (2) bekezdése, 18. § (a) pontja, 23. § (1) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont