sneci.hu (Internetplaza Korlátolt Felelősségű Társaság): A sneci.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sneci.hu (Internetplaza Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 61.
Telefonszám: 06 70 502 9446
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-184545
Adószám: 25832686-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.sneci.hu
Vállalkozás közismert neve:
sneci.hu (Internetplaza Kft.)
Ügy tárgya:
A sneci.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.14. - 2021.03.14.
Határozat száma:
PE-06/01/00096-1/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), 5. § (2) a) b), d), Fttv. 3. § (1) bekezdés, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v) és w) pont; 524/2013/EU rendelet, Fgytv. 14. § (1), 4/2009 (I.30.) NFGM-SZMM egy. rendelet 4. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont