teligumit.hu (G.P. Gumiszervíz Korlátolt Felelősségű Társaság): A teligmuit.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: teligumit.hu (G.P. Gumiszervíz Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6728 Szeged, Bajai út 2-4.
Telefonszám: 06 1 585 86 55
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-012646
Adószám: 11787930-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.teligumit.hu
Vállalkozás közismert neve:
teligumit.hu (G.P. Gumiszervíz Kft.)
Ügy tárgya:
A teligmuit.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.01.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.03.18. - 2021.03.18.
Határozat száma:
CS-06O/01/00856-6/2018 . (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont