belyegzovasarlas.hu (Török László Tamás egyéni vállalkozó): A belyegzovasarlas.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: belyegzovasarlas.hu (Török László Tamás egyéni vállalkozó)
Székhely: 6721 Szeged, Szent Mihály u. 3.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5460953
Cégjegyzékszám:
Adószám: 45489527226
Honlapjának elérhetősége: www.belyegzovasarlas.hu
Vállalkozás közismert neve:
belyegzovasarlas.hu (Török László Tamás egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A belyegzovasarlas.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.04.04. - 2021.04.04.
Határozat száma:
CS-06/O001/00147-7/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), n), t), u), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont