otthon-muhely.hu (Pályi Flóra egyéni vállalkozó): Az otthon-muhely.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: otthon-muhely.hu (Pályi Flóra egyéni vállalkozó)
Székhely: 6724 Szeged, Makkos-erdő sor 22. 4/12.)
Telefonszám: +36702484111
Nyilvántartási szám: 52269998
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68800006126
Honlapjának elérhetősége: www.otthon-muhely.hu
Vállalkozás közismert neve:
otthon-muhely.hu (Pályi Flóra egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az otthon-muhely.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.04.04. - 2021.04.04.
Határozat száma:
CS-06/O01/00166-7/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont