furdoszobabolt.com (PROFIL STORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A furdoszobabolt.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, az adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, a megkötött szerződést iktatják-e, a szállítás költségeiről, a panaszkezelési módról, online vitarendezési platformról, valamint az elállási, jótállási, szavatossági jogokkal kapcsolatosan.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: furdoszobabolt.com (PROFIL STORE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi út 18.
Telefonszám: +36202491040
Nyilvántartási szám: --------------------------
Cégjegyzékszám: 05-09-019066
Adószám: 14685820-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.furdoszobabolt.com
Vállalkozás közismert neve:
furdoszobabolt.com (PROFIL STORE Kft.)
Ügy tárgya:
A furdoszobabolt.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről, az adószámról, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, a megkötött szerződést iktatják-e, a szállítás költségeiről, a panaszkezelési módról, online vitarendezési platformról, valamint az elállási, jótállási, szavatossági jogokkal kapcsolatosan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.09. - 2021.05.09.
Határozat száma:
BO-08/FO/00615-0002/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), f), h) pontjaiban és 5. § (2) bekezdésének a), b), c), d) pontjai, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h), i), j), m), n), v), w) pontjai, 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontjában, továbbá az 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont