kovacsoltvas.eu (Szerviz-Kraft Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kovacsoltvas.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, arról, hogy a megkötött szerződést iktatják-e, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, nyelvéről, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” –ről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről valamint az elállási, jótállási, szavatossági jogokkal kapcsolato

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kovacsoltvas.eu (Szerviz-Kraft Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3516 Miskolc, Pesti út 4.
Telefonszám: 06208018802
Nyilvántartási szám: ----------------------
Cégjegyzékszám: 05-09-007765
Adószám: 11877093-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.kovacsoltvas.eu
Vállalkozás közismert neve:
kovacsoltvas.eu (Szerviz-Kraft Kft)
Ügy tárgya:
A kovacsoltvas.eu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, arról, hogy a megkötött szerződést iktatják-e, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, nyelvéről, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” –ről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről valamint az elállási, jótállási, szavatossági jogokkal kapcsolato
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.09.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.09. - 2021.05.09.
Határozat száma:
BO-08/FO/00617-0002/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai 5. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdésének a), b), c), d) pontjai, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h), i), j), l), m), n), v), w) pontjai és a 15. § (1)-(2) bekezdései, továbbá a 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja, és az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont