baktocipo.hu (Sárközi Mónika egyéni vállalkozó): A baktocipo.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: baktocipo.hu (Sárközi Mónika egyéni vállalkozó)
Székhely: 6728 Szeged, Ladvászky u. 35.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 42643083
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67031940126
Honlapjának elérhetősége: www.baktocipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
baktocipo.hu (Sárközi Mónika egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A baktocipo.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a beazonosíthatóságát szolgáló adatairól; a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.05.29. - 2021.05.29.
Határozat száma:
CS-06/O01/00124-8/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), l), m), v) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bd), be), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont