visualgo.hu (Visual Go Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság): A visualgo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyáról és teljesítéséről, az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: visualgo.hu (Visual Go Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2455 Beloiannisz, Szeptember utca 14.
Telefonszám: (+36 20) 613-0130
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-028839
Adószám: 14040346-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.visualgo.hu
Vállalkozás közismert neve:
visualgo.hu (Visual Go Kereskedőház Kft.)
Ügy tárgya:
A visualgo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződés tárgyáról és teljesítéséről, az egyéb tájékoztatási követelményekről, a fogyasztót megillető elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.06. - 2021.06.06.
Határozat száma:
FE-08/FO/00247-10/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. a), h), i), m), n), t), u) pontjai, 20. § (1)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1) bek., Fgytv. 14. § (1) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. be), i) pontjai, 7. § (1), (3) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont