albamedence.hu/shop (Alba Medence Korlátolt Felelősségű Társaság): Az albamedence.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a kiszállítási határidőről, fizetés feltételeiről (fizetési módokról), szállítás költségeiről és feltételeiről, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: albamedence.hu/shop (Alba Medence Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 5-1.
Telefonszám: +36/22/358-773
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-023584
Adószám: 24285335-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.albamedence.hu/shop
Vállalkozás közismert neve:
albamedence.hu/shop (Alba Medence Kft.)
Ügy tárgya:
Az albamedence.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a kiszállítási határidőről, fizetés feltételeiről (fizetési módokról), szállítás költségeiről és feltételeiről, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.06.06. - 2021.06.06.
Határozat száma:
FE-08/FO/000258-3/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), f), h) pontjai, 5. § (1) bek., 5. § (2) bek. a), b), c), d) pontjai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bek. h), i), k), m), n), w), pontjai, 15. § (2) bek., 20. § (1)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1), (2) bek., 25. §-ában, Fgytv. 14. § (1) bek., Fttv. 3. § (1), (5), 7. § (1), (3) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont