woody-sunglasses.com (Woody Hungary Kereskedelmi Betéti Társaság): A woody-sunglasses.com webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, technikai feltételeiről, tárgyáról, a szerződés teljesítéséről, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületekről, szavatosságról, jótállásról, elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: woody-sunglasses.com (Woody Hungary Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 8500 Pápa, Vasvári Pál utca 6.
Telefonszám: 70/622-7620
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-06-509786
Adószám: 25895267-1-19
Honlapjának elérhetősége: www.woody-sunglasses.com
Vállalkozás közismert neve:
woody-sunglasses.com (Woody Hungary Bt.)
Ügy tárgya:
A woody-sunglasses.com webáruház nem tájékoztatta megfelelően előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, technikai feltételeiről, tárgyáról, a szerződés teljesítéséről, a panaszkezelésről, az online vitarendezésről, a békéltető testületekről, szavatosságról, jótállásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.07.03. - 2021.07.03.
Határozat száma:
VE-09/01/00060-10/2019. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Kr. 11. § (1) bek e) h) i) m) n) v) w) pont, 15. § (2) bek., 18. § a), 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek,; Fttv. 3. § (5) bek, 6. § (1) bek, i), 7.§ (1) bek, 151/2003. Korm.rend. 3. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont