butorbolt24.hu (Bútorbolt24.hu Korlátolt Felelősségű Társaság): A butorbolt24.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely-szolgáltató székhelyéről és e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, a szerződés iktatásáról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési platform létezéséről, a békéltető testületekről, nem megfelelően tájékoztatta a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: butorbolt24.hu (Bútorbolt24.hu Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3060 Pásztó, Kossuth út 60-62.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-008526
Adószám: 24370606-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.butorbolt24.hu
Vállalkozás közismert neve:
butorbolt24.hu (Bútorbolt24.hu Kft)
Ügy tárgya:
A butorbolt24.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely-szolgáltató székhelyéről és e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, a szerződés iktatásáról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési platform létezéséről, a békéltető testületekről, nem megfelelően tájékoztatta a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.07.08. - 2021.07.08.
Határozat száma:
NO-05/FVO/0022-0004/2019 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m) pontjában írt rendelkezéseket.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont